[จำเพาะชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น] Tohoku Expressway Pass หรือ บัตรเหมาจ่ายทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุ

[Customer Notice] We stopped accepting Expressway Pass applications!

We stop new reservation for Expressway Pass to prevent spread of Coronavirus infection. We apologize for the inconvenience, and appreciate for your understanding.

รูปภาพอิมเมจของไดร์ฟพลาซ่า DoRaPuRa "เฉพาะชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น" บัตรเหมาจ่ายทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุ

*สำหรับช่องทาง ETC กรุณาผ่านด่านด้วยความเร็วเท่ากับหรือน้อยกว่า 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เมื่อใช้บัตรเหมาจ่ายทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุ
ท่านจะสามารถใช้ทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ด้วยอัตราค่าบริการคงที่!
กรุณาเช่าบัตร ETC* รุ่นจำเพาะนี้ พร้อมกับรถเช่า

 • ETC (Electronic Toll Collection System) คือ ระบบการเก็บค่าผ่านทางด่วนอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องหยุดรถ ด้วยการส่งสัญญาณไร้สายระหว่างเสาอากาศที่ติดตั้งไว้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง เพียงนำบัตร ETC (บัตร IC) มาเสียบไว้กับอุปกรณ์เสียบบัตร ETC ที่ติดตั้งไว้กับตัวรถยนต์

Tohoku Expressway Pass ใบปลิว

กรุณาตรวจสอบ

บัตรเหมาจ่ายทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุเป็นผลิตภัณฑ์จำเพาะสำหรับชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

ช่วงระยะที่ใช้งานได้

รูปภาพอิมเมจของช่วงระยะที่ใช้งานได้

ข้อดี

 1. ใจเรื่องค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นค่าบริการในอัตราเดียวที่คงที่!

  ท่านสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจ เนื่องจากไม่ว่าท่านจะเข้าทางด่วนกี่ครั้ง ค่าบริการยังคงเป็นอัตราเดียวคงที่ โดยท่านสามารถใช้ในงานพื้นที่ตามที่กำหนดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน

 2. ไร้กังวล แม้ท่านไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น!

  แม้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาญี่ปุ่น ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการสื่อสารอีกต่อไป เนื่องจากเมื่อท่านเลือกใช้บัตร ETC แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องหยุดรถที่ด่านเก็บเงินเพื่อชำระเงินแต่อย่างใด

 3. ท่านจะมีช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ยาวนานขึ้น!

  การใช้ทางด่วน จะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากขึ้น ทั้งยังช่วยให้ท่านสามารถท่องเที่ยวไปตามสถานที่น่าสนใจต่างๆ ในภูมิภาคโทโฮคุได้มากขึ้นด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

ชาวญี่ปุ่นที่มีสิทธิอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวร หรือผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของต่างประเทศ (ทั้งนี้ จำกัดไว้จำเพาะบุคคลที่ถือใบขับขี่ประเภทที่สามารถใช้ได้ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น)
เมื่อจะลงทะเบียนใช้งาน ทางเราจะขอตรวจสอบใบขับขี่ หนังสือเดินทางของท่าน และเอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่าท่านมีสิทธิอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวรจริง

ตารางค่าธรรมเนียม

 • เนื่องด้วยการขึ้นอัตราภาษีผู้บริโภคจาก 8% เป็น 10% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 จึงขอทำการปรับราคาค่าตั๋ว “Tohoku Expressway Pass” เป็นดังต่อไปนี้ ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดรับทราบประกาศในครั้งนี้ด้วย
จำนวนวันที่ใช้งานราคา(เยน)(เพื่อการอ้างอิง) ราคาต่อ 1 วัน(เยน)
2วัน¥4,100¥2,050
3วัน¥5,600¥1,867
4วัน¥7,100¥1,775
5วัน¥7,600¥1,520
6วัน¥8,100¥1,350
7วัน¥8,700¥1,243
8วัน¥9,200¥1,150
9วัน¥9,700¥1,078
10วัน¥10,200¥1,020
11วัน¥10,700¥973
12วัน¥11,200¥933
13วัน¥11,700¥900
14วัน¥12,200¥871
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเช่ายืมรถและการเช่ายืมบัตร ETC
 • ไม่สามารถขยายระยะเวลาการใช้งานในระหว่างที่กำลังใช้งานอยู่ได้

ยกตัวอย่าง ค่าธรรมทางด่วนในอัตราปกติ (รถยนต์ธรรมดา)

ท่าอากาศยานเซ็นได→มัตสึชิมะ (ด่านมัตสึชิมะไคกัง IC) เที่ยวเดียว 1,090 เยน

ท่าอากาศยานเซ็นได→วัดจูซนจิ (ด่านฮิระอิซึมิมะเอซะวะ IC) เที่ยวเดียว 3,650 เยน

ท่าอากาศยานเซ็นได→ยามะเดระ (ด่านยามากาตะคิตะ IC) เที่ยวเดียว 2,520 เยน

ท่าอากาศยานเซ็นได→แถบภูเขาชิระคะมิ (ด่านโอวะนิ ฮิโรซะกิ IC) เที่ยวเดียว 7,950 เยน

วิธีการใช้งาน

รูปภาพอิมเมจของวิธีการใช้งาน

บริษัทที่ให้บริการ

ดูรายชื่อบริษัทที่ให้บริการได้ที่นี่

เงื่อนไขในการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้งานบัตรเหมาจ่ายทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุ

ข้อกำหนดว่าด้วยการใช้งานระบบ ETC

กฎระเบียบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการใช้งานระบบ ETC

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

“ไฮทาบิ – เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโทโฮคุด้วยเส้นทางด่วน” วารสารข้อมูลการท่องเที่ยวในโทโฮคุ

ลิงก์รูปภาพไปยังเว็บเพจการท่องเที่ยวโทโฮคุด้วยทางด่วน (ลิงก์ภายนอก)

การจัดลำดับการเข้าไปที่
"DoRaPuRa"

 • ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง
 • ค้นหาจุดบริการ

ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง

ค้นหาจุดบริการ

ชื่อเรียกจุดบริการ
เลือกทิศทาง