[จำเพาะชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น] Tohoku Expressway Pass หรือ บัตรเหมาจ่ายทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุ

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ภาพอิมเมจของบัตรเหมาจ่ายทางด่วนโทโฮคุ
*สำหรับช่องทาง ETC กรุณาผ่านด่านด้วยความเร็วเท่ากับหรือน้อยกว่า 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เมื่อใช้บัตรเหมาจ่ายทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุ
ท่านจะสามารถใช้ทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ด้วยอัตราค่าบริการคงที่!
กรุณาเช่าบัตร ETC* รุ่นจำเพาะนี้ พร้อมกับรถเช่า

 • ETC (Electronic Toll Collection System) คือ ระบบการเก็บค่าผ่านทางด่วนอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องหยุดรถ ด้วยการส่งสัญญาณไร้สายระหว่างเสาอากาศที่ติดตั้งไว้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง เพียงนำบัตร ETC (บัตร IC) มาเสียบไว้กับอุปกรณ์เสียบบัตร ETC ที่ติดตั้งไว้กับตัวรถยนต์
กรุณาตรวจสอบ

บัตรเหมาจ่ายทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุเป็นผลิตภัณฑ์จำเพาะสำหรับชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

ช่วงระยะที่ใช้งานได้

รูปภาพอิมเมจของช่วงระยะที่ใช้งานได้

ข้อดี

 1. ใจเรื่องค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นค่าบริการในอัตราเดียวที่คงที่!

  ท่านสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจ เนื่องจากไม่ว่าท่านจะเข้าทางด่วนกี่ครั้ง ค่าบริการยังคงเป็นอัตราเดียวคงที่ โดยท่านสามารถใช้ในงานพื้นที่ตามที่กำหนดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน

 2. ไร้กังวล แม้ท่านไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น!

  แม้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาญี่ปุ่น ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการสื่อสารอีกต่อไป เนื่องจากเมื่อท่านเลือกใช้บัตร ETC แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องหยุดรถที่ด่านเก็บเงินเพื่อชำระเงินแต่อย่างใด

 3. ท่านจะมีช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ยาวนานขึ้น!

  การใช้ทางด่วน จะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากขึ้น ทั้งยังช่วยให้ท่านสามารถท่องเที่ยวไปตามสถานที่น่าสนใจต่างๆ ในภูมิภาคโทโฮคุได้มากขึ้นด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

ชาวญี่ปุ่นที่มีสิทธิอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวร หรือผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของต่างประเทศ (ทั้งนี้ จำกัดไว้จำเพาะบุคคลที่ถือใบขับขี่ประเภทที่สามารถใช้ได้ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น)
เมื่อจะลงทะเบียนใช้งาน ทางเราจะขอตรวจสอบใบขับขี่ หนังสือเดินทางของท่าน และเอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่าท่านมีสิทธิอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวรจริง

ตารางค่าธรรมเนียม

เนื่องด้วยการขึ้นอัตราภาษีผู้บริโภคจาก 8% เป็น 10% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 จึงขอทำการปรับราคาค่าตั๋ว “Tohoku Expressway Pass” เป็นดังต่อไปนี้ ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดรับทราบประกาศในครั้งนี้ด้วย

จำนวนวันที่ใช้งาน ราคา(เยน)
2วัน¥4,100
3วัน¥5,600
4วัน¥7,100
5วัน¥7,600
6วัน¥8,100
7วัน¥8,700
8วัน¥9,200
9วัน¥9,700
10วัน¥10,200
11วัน¥10,700
12วัน¥11,200
13วัน¥11,700
14วัน¥12,200
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเช่ายืมรถและการเช่ายืมบัตร ETC
 • ไม่สามารถขยายระยะเวลาการใช้งานในระหว่างที่กำลังใช้งานอยู่ได้

ยกตัวอย่าง ค่าธรรมทางด่วนในอัตราปกติ (รถยนต์ธรรมดา)

 • ท่าอากาศยานเซ็นได→มัตสึชิมะ (ด่านมัตสึชิมะไคกัง IC) 
  เที่ยวเดียว 1,090 เยน
 • ท่าอากาศยานเซ็นได→วัดจูซนจิ (ด่านฮิระอิซึมิมะเอซะวะ IC) 
  เที่ยวเดียว 3,650 เยน
 • ท่าอากาศยานเซ็นได→ยามะเดระ (ด่านยามากาตะคิตะ IC) 
  เที่ยวเดียว 2,520 เยน
 • ท่าอากาศยานเซ็นได→สวนปราสาทฮิโรซากิ (ด่านโอวะนิ ฮิโรซะกิ IC) 
  เที่ยวเดียว 7,950 เยน
Tohoku Expressway Pass Recommended 4-Day Course in SPRING Tohoku Expressway Pass Recommended 4-Day Course in AUTUMN

วิธีการใช้งาน

รูปภาพอิมเมจของวิธีการใช้งาน

บริษัทที่ให้บริการ

ดูรายชื่อบริษัทที่ให้บริการได้ที่นี่

เงื่อนไขในการใช้บริการ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

การจัดลำดับการเข้าไปที่
"DoRaPuRa"

 • ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง
 • ค้นหาจุดบริการ

ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง

ค้นหาจุดบริการ

ชื่อเรียกจุดบริการ
เลือกทิศทาง