เครื่องหมายบนทางด่วน

ป้ายถนน

ป้ายทางเข้าถนน

ทางแยกทั่วไปที่อยูใกล้ทางเข้าทางด่วน จะมีการติดตั้งป้ายถนนเพื่อบอกชื่อทางด่วนและชื่อทางแยกต่างระดับควบคู่ไปด้วย เพื่อชี้เส้นทางไปสู่ทางเข้าด่านทางด่วน

รูปภาพอิมเมจของป้ายทางเข้าถนน

ป้ายถนนบอกทาง

ป้ายถนนบอกทางติดตั้งใกล้กับทางแยกต่างระดับ เพื่อบอกทางที่จะไปสู่ทางเข้าด่านทางด่วน หรือทางออก

รูปภาพอิมเมจของป้ายบอกทิศทาง

ป้ายบอกปลายทางและระยะทาง

ทันทีที่เข้าด่านทางด่วนแล้ว ป้ายถนนที่ติดตั้งจะบอกชื่อทางแยกต่างระดับ บอกทาง และระยะทางที่จะถึงทางแยกต่างระดับถัดไป

รูปภาพอิมเมจของป้ายบอกทางและระยะทาง

ป้ายทางออกถนน

เมื่อใกล้ถึงทางออกทางด่วน ป้ายถนนจะติดตั้งไว้เพื่อแจ้งบอกทางออกที่กำลังจะถึง และเพื่อบอกทางกับถนนที่เชื่อมต่อ

รูปภาพอิมเมจของป้ายทางออกถนน

ป้ายบอกสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างทาง

ป้ายบอกสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างทาง (จุดบริการระหว่างทาง) ป้ายบอกสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างทาง (จุดพักรถ)
รูปภาพอิมเมจของป้ายบอกสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างทาง (จุดบริการ) รูปภาพอิมเมจของป้ายบอกสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างทาง (จุดพักรถ)

สิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างทางที่มีบริการ

รูปภาพอิมเมจของสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างทางที่สามารถใช้งานได้

การจัดลำดับการเข้าไปที่
"DoRaPuRa"

  • ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง
  • ค้นหาจุดบริการ

ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง

ค้นหาจุดบริการ

ชื่อเรียกจุดบริการ
เลือกทิศทาง