วิธีชำระเงินค่าผ่านทาง

รูปภาพอิมเมจของวิธีชำระเงินค่าทางด่วน

ทางด่วนทุกเส้นทางที่บริหารโดยบริษัท East Nippon Expressway เป็นซึ่งเป็นทางด่วนเก็บค่าผ่านทาง โปรดสังเกตช่องทางทางด่วนและวิธีชำระค่าผ่านทาง ซึ่งมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินว่า เป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรผ่านทาง ETC (บัตรผ่านทางอัตโนมัติ)

ส่วนลดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น

“บัตรทางด่วนฮอกไกโด” เป็นสินค้าพิเศษที่สามารถใช้ผ่านด่านทางด่วนฮอกไกโดตลอดเส้นทางได้อย่างไม่จำกัดในราคาเดียว โดยใช้ด้วยระบบบัตร ETC

บัตรทางด่วนฮอกไกโด

จ่ายค่าผ่านด่านด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

① ใช้ ช่องทางปกติที่ด่านขาเข้าและขาออก

รูปภาพอิมเมจของ ① ใช้ช่องทางปกติ ที่ด่านเก็บเงินขาเข้าและขาออก

② ที่ด่านเก็บเงินขาเข้า หยิบบัตรผ่านทางจากเครื่องจ่ายตั๋วอัตโนมัติ
ในบัตรจะระบุประเภทของรถยนต์ ชื่อด่านทางด่วน วันและเวลาที่ออกบัตร และรายละเอียดอื่นๆ (* ด่านเก็บเงินขาเข้าบางแห่ง รับชำระเงินล่วงหน้า)

รูปภาพอิมเมจของ ② ที่ด่านเก็บเงินขาเข้า หยิบบัตรผ่านทางเครื่องจ่ายตั๋วอัตโนมัติ

③ ที่ด่านขาออก ยื่นบัตรผ่านทางให้กับเจ้าหน้าที่และชำระเงินค่าผ่านทางด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต การชำระด้วยเงินสด ต้องชำระเป็นเงินเยนญี่ปุ่นเท่านั้น

รูปภาพอิมเมจของ ที่ด่านเก็บเงินขาออก ยื่นบัตรผ่านทางให้กับเจ้าหน้าที่และชำระเงินค่าผ่านทางด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

ชำระด้วยบัตรผ่านทาง ETC

① ETC เป็นระบบอัตโนมัติ สามารถจ่ายค่าผ่านทางได้โดยที่ไม่ต้องจอดรถ ระบบการทำงานผ่านการสื่อสารไร้สาย โดยเชื่อมต่อกับเสาอากาศที่ติดตั้งที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง กับอุปกรณ์ของ ETC ที่ติดตั้งภายในรถ

รูปภาพอิมเมจของ ① ETC เป็นระบบอัตโนมัติ สามารถชำระค่าผ่านทางได้โดยที่ไม่ต้องจอดรถ

② การใช้ระบบ ETC จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ภายในรถ และใช้บัตร ETC ที่ออกให้โดยบริษัทบัตรเครดิตของท่าน เสียบเข้ากับอุปกรณ์ดังกล่าว
บริษัทเช่ารถมีการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวกับบัตร ETC แล้ว อย่าลืมตรวจสอบกับทางบริษัทระหว่างที่ทำสัญญากับบริษัทเช่ารถ

รูปภาพอิมเมจของ  ② การใช้ระบบ ETC จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ไว้ที่รถยนต์

③ ใช้ช่องทางที่มีเครื่องหมาย ETC ที่ด่านขาเข้าและขาออก

รูปภาพอิมเมจของ ③ ใช้ช่องทางที่มีเครื่องหมาย ETC  ที่ด่านเก็บเงินขาเข้าและขาออก

ป้ายบอกทางเพื่อชี้ช่องทางเข้าสำหรับผู้ใช้บัตร ETC ติดตั้งในจุดที่ใกล้ถึงด่านขาออก เมื่อใกล้ถึงด่าน ให้มองหาป้ายดังกล่าวและเข้าช่อง ETC

รูปภาพอิมเมจของ ป้ายบอกทางแสดงตำแหน่งช่องทางสำหรับ ETC ที่ติดตั้งไว้ที่จุดเข้าใกล้ด่านเก็บเงินขาออก

วิธีใช้บัตรผ่านทาง ETC

การจัดลำดับการเข้าไปที่
"DoRaPuRa"

  • ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง
  • ค้นหาจุดบริการ

ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง

ค้นหาจุดบริการ

ชื่อเรียกจุดบริการ
เลือกทิศทาง