ค้นหาจุดบริการ

หาจากชื่อถนน-ชื่อ

สามารถสืบค้นโดยเลือกพื้นที่, เลือกชื่อถนน, ป้อนชื่อสถานที่บริการพักรถ และสามารถสืบค้นในวงแคบขึ้นโดยเลือกสถานที่หรือบริการที่น่าสนใจจาก "สถานที่/บริการพักรถ"


เลือกบริเวณ-ชื่อถนน

บริเวณ

เลือกชื่อถนน

ชื่อเรียกจุดบริการ

ชื่อเรียกจุดบริการ

ทิศทาง
บริการตอนกลางดึก

สิ่งอำนวยความสะดวก-บริการ

ข้อควรระวัง
  • การค้นหานี้ รวมไปถึงข้อมูลจุดบริการที่อยู่นอกเหนือการบริหารของบริษัท Nex-area ด้วย (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2006)
  • กรุณาดูรายละเอียดล่าสุดที่โฮมเพจของ NEXCO Central, NEXCO West (บริษัทผู้ให้บริการทางด่วนญี่ปุ่นตะวันตก)
  • ทั้งนี้เวลาการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น จะแสดงเวลาในวันธรรมดาเป็นมาตรฐาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในช่วงวันหยุดหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการมากก็ได้ จึงขอให้ระวังด้วย

การจัดลำดับการเข้าไปที่
"DoRaPuRa"

  • ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง
  • ค้นหาจุดบริการ

ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง

ค้นหาจุดบริการ

ชื่อเรียกจุดบริการ
เลือกทิศทาง