DORAPURA

DORAPURA

  • Search

NEXCO EAST

Language

ค้นหาจุดบริการ

หาจากชื่อถนน-ชื่อ หาจากแผนที่

ชื่อถนน-ชื่อเรียกจุดบริการ

บริเวณ

เลือกชื่อถนน

ชื่อเรียกจุดบริการ

ทิศทาง

บริการตอนกลางดึก

สิ่งอำนวยความสะดวก-บริการการตั้งค่าเงื่อนไขรายละเอียด

ข้อควรระวัง

  • การค้นหานี้ รวมไปถึงข้อมูลจุดบริการที่อยู่นอกเหนือการบริหารของบริษัท Nex-area ด้วย (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2006)
  • กรุณาดูรายละเอียดล่าสุดที่โฮมเพจของ NEXCO Central, NEXCO West (บริษัทผู้ให้บริการทางด่วนญี่ปุ่นตะวันตก)
  • ทั้งนี้เวลาการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น จะแสดงเวลาในวันธรรมดาเป็นมาตรฐาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในช่วงวันหยุดหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการมากก็ได้ จึงขอให้ระวังด้วย