วิธีใช้บัตรผ่านทาง ETC

1. เสียบบัตรผ่านทาง ETC เข้าไปในช่องจนสุดทุกครั้ง อย่าลืมตรวจสอบวันบัตรหมดอายุ

รูปภาพอิมเมจของ 1. เสียบบัตรผ่านทาง ETC เข้าไปจนสุด! ตรวจสอบวันบัตรหมดอายุด้วย!

เสียบบัตรผ่านทาง ETC เข้าไปในเครื่องมือที่ติดตั้งกับรถ จำวันหมดอายุของบัตรผ่านทาง ETC ไว้เสมอ หากไม่ได้เสียบบัตร ETC หรือบัตรหมดอายุ ราวกั้นที่ช่องจ่ายเงินจะไม่ทำงาน ทำให้ต้องหยุดรถ

2. ตรวจสอบ! ช่องไหนใช้บัตรผ่านทาง ETC!

รูปภาพอิมเมจของ 2.ตรวจสอบว่าชองทางไหนสามารถใช้บัตรผ่านทาง ETC ได้!

ก่อนขับรถเข้าทางด่วน ตรวจสอบว่าช่องไหนรับชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร ETC
โปรดสังเกตป้ายบอกทางเข้าช่อง ETC หรือสัญญาณแจ้งระหว่างที่คุณกำลังผ่านเข้าด่านเก็บเงิน

วิธีชำระเงินค่าผ่านทาง

3. อย่าขับรถเกิน 20 กม./ชม. ระหว่างเข้าช่องเก็บเงิน

รูปภาพอิมเมจของ 3.ขับเข้าไปด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.!

ขับช้าๆ ด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ระหว่างแล่นผ่านช่อง ETC
ระบบของ ETC จะให้รถแล่นผ่านอย่างช้าๆ ด้วยความเร็วต่ำกว่า 20 กม./ชม. เท่านั้น
การขับรถเข้าผิดช่อง หรือลืมเสียบบัตร อาจทำให้เกิดการล่าช้าเกินคาดได้ เช่น ด่านปิดให้บริการ ทำให้กีดขวางรถคันที่ตามหลังมา เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้อื่น กรุณาลดความเร็วให้เหลือน้อยกว่า 20 กม./ชม. และขับช้าๆ ระหว่างผ่านช่อง ETC

4. ขับเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า

รูปภาพอิมเมจของ 4. รักษาระยะห่างในการขับขี่อย่าง!

รักษาระยะห่างในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยระหว่างใช้ช่องผ่านทาง ETC

5. สังเกตจอมอนิเตอร์ที่แสดงอยู่ข้างทาง และตำแหน่งของราวกั้น ETC

รูปภาพอิมเมจของ 5. ตรวจสอบเนื้อหาของจอมอนิเตอร์ที่แสดงอยู่ข้างทาง และการเคลื่อนไหวของราวกั้น ETC

ขับรถช้าๆ ผ่านช่อง ETC และตรวจสอบจอมอนิเตอร์ที่แสดงอยู่ช้างทาง กับตำแหน่งของราวกั้น ETC ระหว่างแล่นเข้าไปในช่อง

6. ท่านสามารถออกจากทางด่วนโดยใช้ช่องทาง ETC

ทำอย่างไรหากราวกั้น ETC ไม่เปิด

รูปภาพอิมเมจของ วิธีจัดการกรณีที่ราวกั้น ETC ไม่เปิด

ทางเข้า

 • ผู้โดยสารสื่อสารกับคนขับผ่านอินเตอร์คอม
 • เมื่อบัตรผ่านถูกจ่ายออกมาแล้ว สามารถดึงออกมาได้จากเครื่องสีเขียวที่จำหนายบัตรอัตโนมัติ
 • ท่านไม่สามารถขับรถผ่านช่องทางออกของ ETC ได้
  กรุณาเข้าช่องทางปกติ ยืนบัตรผ่านทางและบัตร ETC ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ด่านผ่านทาง

ทางออก

 • ผู้โดยสารสื่อสารกับคนขับผ่านอินเตอร์คอม กรุณาเปิดไฟฉุกเฉินแล้วจอดรอ
 • เจ้าหน้าที่จะมาหาท่านที่รถ กรุณาทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
 • ยื่นบัตร ETC ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ด่าน เจ้าหน้าที่จะคำนวณค่าผ่านทางของท่าน
  เจ้าหน้าที่จะสอบถามว่าท่านได้ผ่านทางด่วนเข้ามาตอนกี่โมง และช่องไหน

ระวัง! หากราวกั้นที่ด่านไม่เปิด ห้ามถอยรถเด็ดขาด

การจัดลำดับการเข้าไปที่
"DoRaPuRa"

 • ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง
 • ค้นหาจุดบริการ

ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง

ค้นหาจุดบริการ

ชื่อเรียกจุดบริการ
เลือกทิศทาง