การรักษาข้อมูลส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของ E-NEXCO Drive Plaza DoRaPuRa

บทความ 1 เกี่ยวกับนโยบาย

นโยบายนี้ กำหนดแนวทางเพื่อการจัดการกับข้อมูลส่วนตัว (ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ กรุณาอ่าน วิธีการใช้ E-NEXCO Drive Plaza DoRaPuRa) จัดทำโดย E-NEXCO Drive Plaza DoRaPuRa (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า ‘เว็บไซต์นี้’) ซึ่งบริหารโดย บริษัททางด่วนนิปปอนตะวันออกจำกัด (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “NEXCO ตะวันออก”) การกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัว มีรายละเอียดอยู่ในแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนโยบายเบื้องต้นของ NEXCO ตะวันออก ที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัว กรุณาดูที่เว็บไซต์องค์กรของเรา

บทความ 2 การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้ ได้มาจากแนวทางปฏิบัติของผู้ใช้ที่ใช้บริการในเว็บไซต์แห่งนี้ ประเภทของข้อมูลที่ปรากฏดังต่อไปนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และไม่อาจจัดเป็นข้อมูลส่วนตัวได้ตามเนื้อหาของข้อมูล เนื่องจากเนื้อหาของข้อมูลแตกต่างกันตามรูปแบบของบริการ ดังนั้น กรุณาดูแนวทางปฏิบัติของการใช้บริการ เกี่ยวกับบริการแต่ละประเภท

ข้อมูลที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้

 • ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อและนามสกุล (รวมถึงอักษรฟูริงานะ) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและหมายเลขแฟกซ์) อีเมล (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ) ชื่อเล่น วันเกิด เพศ และข้อมูลบัตรเครดิต
 • ข้อมูลที่ได้มาจากการใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัตการของ NEXCO ตะวันออก ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ข้อมูลที่ได้มาจากการใช้บริการ

 • ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากการผู้ใช้บริการของ NEXCO ตะวันออก เมื่อผู้ใช้ได้ใช้บริการ และเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ เช่น ประวัติการซื้อสินค้า

ข้อมูลของผู้ใช้ที่ได้มาจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข IP หรือ หมายเลขของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและรุ่นของบราวเซอร์ที่ใช้ รวมถึงการเข้าชมเพจ วันที่และเวลาที่เข้าชมสินค้าหรือค้นหาสินค้า
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่ได้มาหรือเก็บ เมื่อผู้ใช้ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ เช่น การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากคุกกี้และเว็บบีคอนส์

บทความ 3 วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ นำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้ กรุณาดูในแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการ

ข้อกำหนดของการให้บริการในเว็บไซต์นี้

 • เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ เมื่อล็อกอินหรือถูกล็อกอินเข้ามาในระบบ ข้อมูลของสมาชิกจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติบนหน้าจอของแต่ละคน เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์
 • สิ่งอื่นๆ ที่ทำเพื่อปรับปรุงความสะดวกในการใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

โฆษณาและการตลาดโดย NEXCO ตะวันออก

 • ส่งไดเร็กเมล์ (รวมถึงอีเมล) และแบบฟอร์มข้อมูลอื่นๆ ที่จัดโดย NEXCO ตะวันออก
 • จัดทำโฆษณาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ชม โดยจัดให้เหมาะสมกับบุคลิกของผู้ใช้
 • พัฒนาระบบใหม่ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
 • การสำรวจ

การตอบข้อสงสัยของผู้ใช้

 • การตอบข้อสงสัยของผู้ใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยใช้อีเมลและรูปแบบอื่นๆ

อื่นๆ

 • เนื้อหาที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้บริการ

บทความ 4 การบริหารข้อมูลส่วนตัว

เว็บไซต์นี้จัดทำเครืองมือวัดที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจในการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น การป้องกันข้อมูลรั่วไหล สูญหาย เสียหาย หรือการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูรายละเอียดที่มีอยู่ในแนวทางปฏิบัติของการใช้บริการ
โฆษณาบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เผยแพร่โดยความต้องการของบริษัทที่มีรายชื่อดังที่ปรากฎด้านล่าง เมื่อเข้าชมหน้าเพจที่แสดงโฆษณาที่เผยแพร่โดยรายชื่อบริษัทด้านล่าง บริษัทเหล่านี้จะได้ข้อมูลจากคุกกี้ คุกกี้ที่ได้ในกรณีนี้ NEXCO ตะวันออก ไม่ได้เป็นผู้จัดการและเปิดเผยข้อมูล แต่บริษัทที่มีรายชื่อด้านล่าง คือผู้บริหารจัดการที่ปฏิบัติตามแนวทางของจัดการข้อมูลส่วนตัว

cyber communications inc.

ข้อ 5 การจัดจ้างบุคคลภายนอกจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทผู้จัดการทางธุรการเพื่อให้ปฏิบัติงานธุรการที่จำเป็น ทางบริษัทจะทำการเลือกผู้รับเหมาที่เห็นว่ามีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม กำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นในสัญญาจ้าง อาทิ การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับเหมาดังกล่าว การรักษาความลับ ห้ามส่งต่อข้อมูล เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลออกไป และดำเนินการกำกับควบคุมอย่างเหมาะสม

ข้อ 6 การแจ้งจุดประสงค์การใช้งาน เปิดเผย แก้ไข ระงับการใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้รับมา หากลูกค้าหรือผู้เป็นตัวแทนเรียกร้องให้มีการแจ้งจุดประสงค์การใช้งาน เปิดเผย แก้ไข ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการในช่วงเวลาและขอบเขตที่เหมาะสมตามกฎหมาย
และหากลูกค้าติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ก็จะดำเนินการอย่างเหมาะสมด้วยความรวดเร็ว

ข้อ 7 นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล

ในการการดำเนินการด้านความปลอดภัยของข้อมูลของ "DoRaPuRa E-NEXCO ไดรฟ์พลาซ่า" กรุณาเข้าไปดูที่นโยบายพื้นฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ทางบริษัทกำหนด
คอร์ปอเรตไซต์ของ NEXCO ตะวันออก (นโยบายพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูล)

ข้อ 8 ติดต่อเพื่อสอบถาม

กรุณาติดต่อฝ่ายรับแจ้งปัญหา เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ NEXCO ตะวันออก จะตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การดัดแปลงข้อมูล หรือการเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัว หรือคำร้องขอยุติการใช้ข้อมูล หรือลบข้อมูลส่วนตัว โดยทำหลังจากที่ขั้นตอนการปฏิบัตการของ NEXCO ตะวันออก ได้รับรองตัวตนของบุคคลนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ

Drive Plaza สำนักงานใหญ่ (แผนกพัฒนาธุรกิจใหม่, หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ, บริษัททางด่วนนิปปอนตะวันออกจำกัด)
ที่อยู่: โมม็นต์ ชิโอะโดะเมะ ชั้น6 ฮีงาชิ-ชินบะชิ 2-3-17 มินะโตะ-คุ โตเกียว 105-0021

สอบ

 • ข้อสงสัยและคำร้องเรียนที่ส่งมาในวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ หรือระหว่างวันหยุดปีใหม่และวันหยุดสัปดาห์ทองจะตอบได้ในวันทำการถัดไป

ข้อ 9 ความปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต

เพื่อรักษาความปลอดภัยเวลาที่มีการส่งข้อมูลส่วนตัวมาจากทางลูกค้า เว็บไซต์ของเราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วย SSL (※ Secure Socket Layer: ฟังค์ชั่นความปลอดภัยของมาตรฐานอุตสาหกรรมการสื่อสาร ซึ่งทำการแปลงข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเป็นรหัสลับ) การให้ลูกค้าใช้บราวเซอร์ที่รองรับด้วย SSL ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกรับส่งโดยแปลงเป็นรหัสลับโดยอัตโนมัติ อีกทั้งป้องกันการเข้าถึงอย่างไม่ถูกต้องจากภายนอกด้วยการติดตั้งกลไกการตรวจเช็คหลาย ๆ ครั้งกับไฟร์วอลล์ นอกจากนี้ยังมีการจำกัดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ข้อ 10 การใช้ข้อมูลคุกกี้โดยบุคคลที่สาม

อาจจะมีบุคคลที่สามนำเอาข้อมูลคุกกี้ (Cookies) ของลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) ที่บุคคลที่สามได้ไป จะถูกปฎิบัติใช้ตามนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเข้าไปที่หน้าจอเลือกออกจากการเข้าร่วมที่อยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อระงับการส่งโฆษณาข้อมูลคุกกี้จากบุคคลที่สาม

หน้าจอเลือกออกจากการเข้าร่วมอยู่ที่นี่

โฆษณา-นโยบายและข้อตกลง-Google
การเพิกถอนการโฆษณาเป้าหมายพฤติกรรมการส่งข้อมูลของ Yahoo! JAPAN

อื่น ๆ

ทางบริษัทจะทำการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามความเหมาะสม อนึ่ง หากมีการแก้ไขนโยบาย จะแจ้งเนื้อหาหลังการแก้ไขเอาไว้บนเว็บไซต์นี้

ประกาศใช้เมื่อ 31 ตุลาคม 2006
แก้ไขเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2006
แก้ไขเมื่อ 1 ตุลาคม 2007
แก้ไขเมื่อ 5 มกราคม 2010
แก้ไขเมื่อ 29 กรกฏาคม 2014

 • ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง
 • ค้นหาจุดบริการ

ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง

ค้นหาจุดบริการ

ชื่อเรียกจุดบริการ
เลือกทิศทาง