จุดบริการ E-NEXCO Wi-Fi

"E-NEXCO Wi-Fi SPOT" คือบริการแลนไร้สาย (Wi-Fi) สาธารณะที่สามารถใช้ได้ฟรีในบริเวณจุดบริการ-จุดพักรถบนทางด่วน

รูปภาพอิมเมจของ Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้ฟรีในจุดบริการ-จุดพักรถบนทางด่วน

 • สามารถใช้บริการ Wi-Fi ของ NEXCO ทั้ง 3 บริษัทได้ใน 1 บัญชี
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งและระยะเวลาในการใช้ (*1).
 • สามารถใช้บริการได้ใหม่ภายใน 12 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องล็อกอินใหม่ (*2)
 • ใช้บริการได้ภายในสถานบริการร้านค้าของจุดบริการที่สามารถใช้ Wi-Fi ได้
 • หน้าจอล็อกอินของบริการ Wi-Fi รองรับ 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน(ตัวอักษรแบบง่าย) และภาษาจีน(ตัวอักษรดั้งเดิม)
 • หากยังไม่หมดอายุการใช้งานบัญชีที่ใช้ในบริการเก่าสามารถใช้บริการในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง
  • สามารถใช้ได้ในระหว่างเวลาให้บริการของสถานบริการร้านค้าเท่านั้น
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ไม่จำเป็นต้องล็อกอิน (12 ชั่วโมง) โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการใช้บริการ

 • กรณีที่ใช้ "อีเมลแอดเดรส" เป็น ID ล็อกอิน
 • กรณีที่ล็อกอินด้วย "หมายเลขโทรศัพท์มือถือ"
 • กรณีล็อกอินด้วย "SNS"

วิธีการลงทะเบียนใหม่

 1. 1.จุดบริการที่แวะ

  รูปภาพอิมเมจของ 1. แวะจุดบริการ-จุดพักรถเป้าหมาย

  สติ๊กเกอร์ที่ติดตามบริเวณจุดบริการ-จุดพักรถเป็นเครื่องหมายแสดง

 2. 2.ที่ SSID แตะเลือก "NEXCO_FREE_Wi-Fi"

  รูปภาพอิมเมจของ 2. ที่ SSID แตะเลือก "NEXCO_FREE_Wi-Fi"

  ≪สำหรับ Android≫
  อาจจะต้องแตะเลือกให้แสดงข้อมูล Wi-Fi ที่ "Status bar"

 3. 3.①ยืนยัน-ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
  ②แตะที่ "Login with e-mail address"

  รูปภาพอิมเมจของ 3. ①ยืนยัน-ยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ ②แตะที่ "ล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรส"

 4. 4.แตะที่ "Registration"

  รูปภาพอิมเมจของ 4. แตะที่ "ลงทะเบียน"

 5. 5.①ใส่ "E-mail address"
  ②แตะที่ "Confirm"

  รูปภาพอิมเมจของ 5. ①ใส่อีเมลแอดเดรส ②แตะที่ "ยืนยัน"

 6. 6.จะได้รับอีเมลแจ้งพาสเวิร์ด

  รูปภาพอิมเมจของ 6.จะได้รับอีเมลแจ้งพาสเวิร์ด

  อีกเมลจะถูกส่งจาก @sbwifi.jp ทั้งนี้ขอเรียนให้ทราบว่า บริการนี้ใช้ระบบของบริษัทซอฟต์แบงค์

 7. 7.①กลับไปที่หน้าจอล็อกอิน ใส่ Login ID(E-mail address) กับ Password ที่ได้รับ
  ②แตะที่ "Login"

  รูปภาพอิมเมจของ 7. ①กลับไปที่หน้าจอล็อกอิน ใส่อีเมลแอดเดรสกับพาสเวิร์ดที่ที่ได้รับ ②แตะที่ "ล็อกอิน"

 8. 8.①ใส่ข้อมูล อาทิ "Gender", "Age" เป็นต้น
  ②แตะที่ "Submit"

  รูปภาพอิมเมจของ 8. ①ใส่อีเมลแอดเดรส ②แตะที่ "ยืนยัน"

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยก็สามารถเริ่มใช้บริการได้

บัญชีมีอายุการใช้งาน 14 วัน หลังจากระยะเวลาดังกล่าว โปรดลงทะเบียนอีกครั้งเช่นเดียวกับตอนที่ลงทะเบียนใหม่

วิธีล็อกอิน

 1. 1.จุดบริการที่แวะ

  รูปภาพอิมเมจของ 1. แวะจุดบริการ-จุดพักรถเป้าหมาย

  สติ๊กเกอร์ที่ติดตามบริเวณจุดบริการ-จุดพักรถเป็นเครื่องหมายแสดง

 2. 2.ที่ SSID แตะเลือก"NEXCO_FREE_Wi-Fi"

  รูปภาพอิมเมจของ 2. ที่ SSID แตะเลือก "NEXCO_FREE_Wi-Fi"

  ≪สำหรับ Android≫
  อาจจะต้องแตะเลือกให้แสดงข้อมูล Wi-Fi ที่ "Status bar"

 3. 3.①ใส่ Login ID(E-mail address) และ Password
  ②แตะที่ "Login"

  รูปภาพอิมเมจของ 3.①ใส่อีเมลแอดเดรสกับพาสเวิร์ดที่ได้รับ ②แตะที่ "ล็อกอิน"

ต่อเชื่อมเสร็จเรียบร้อย
 • บัญชีมีอายุการใช้งาน 14 วัน หลังจากระยะเวลาดังกล่าว โปรดลงทะเบียนอีกครั้งเช่นเดียวกับตอนที่ลงทะเบียนใหม่

วิธีการลงทะเบียนใหม่

 1. 1.จุดบริการที่แวะ

  รูปภาพอิมเมจของ 1. แวะจุดบริการ-จุดพักรถเป้าหมาย

  สติ๊กเกอร์ที่ติดตามบริเวณจุดบริการ-จุดพักรถเป็นเครื่องหมายแสดง

 2. 2.ที่ SSID แตะเลือก "NEXCO_FREE_Wi-Fi"

  รูปภาพอิมเมจของ 2. ที่ SSID แตะเลือก "NEXCO_FREE_Wi-Fi"

  ≪สำหรับ Android≫
  อาจจะต้องแตะเลือกให้แสดงข้อมูล Wi-Fi ที่ "Status bar"

 3. 3.①ยืนยัน-ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
  ②แตะที่ "Login with phone number"

  รูปภาพอิมเมจของ 3. ① ยืนยัน-ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ ②แตะที่ “ล็อกอินด้วยหมายเลขโทรศัพท์”

 4. 4.แตะที่ "Registration"

  รูปภาพอิมเมจของ 4. แตะที่ “ลงทะเบียน”

 5. 5.โทรศัพท์ไปที่หมายเลขที่สำหรับให้บริการ

  โปรดรับทราบว่าอาจมีค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ตามเงื่อนไขที่ท่านทำกับบริษัทโทรคมนาคม

  รูปภาพอิมเมจของ 5. โทรศัพท์ไปยังหมายเลขสำหรับให้บริการ โปรดรับทราบว่าอาจมีค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ตามเงื่อนไขที่ท่านทำกับบริษัทโทรคมนาคม

 6. 6.แจ้งพาสเวิร์ดด้วยระบบเสียงอัตโนมัติ

 7. 7.①กลับไปที่หน้าจอล็อกอิน ใส่ Login ID(Country code + Phone number) กับ Password ที่ได้รับ
  ②แตะที่ "Login"

  รูปภาพอิมเมจของ 7. ① กลับไปที่หน้าเพจล็อกอิน ใส่ล็อกอิน ID (หมายเลขประเทศ + หมายเลขโทรศัพท์) กับพาสเวิร์ดที่ได้รับ ② แตะที่ “ล็อกอิน”

 8. 8.①ใส่ข้อมูล อาทิ เพศ-อายุ เป็นต้น
  ②แตะที่ "Submit"

  รูปภาพอิมเมจของ 8.① ใส่ข้อมูล อาทิ เพศ, อายุ และอื่น ๆ ② แตะที่ “ส่ง”

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยก็สามารถเริ่มใช้บริการได้

บัญชีมีอายุการใช้งาน 14 วัน หลังจากระยะเวลาดังกล่าว โปรดลงทะเบียนอีกครั้งเช่นเดียวกับตอนที่ลงทะเบียนใหม่

วิธีล็อกอิน

 1. 1.จุดบริการที่แวะ

  รูปภาพอิมเมจของ 1. แวะจุดบริการ-จุดพักรถเป้าหมาย

  สติ๊กเกอร์ที่ติดตามบริเวณจุดบริการ-จุดพักรถเป็นเครื่องหมายแสดง

 2. 2.ที่ SSID แตะเลือก "NEXCO_FREE_Wi-Fi"

  รูปภาพอิมเมจของ 2. ที่ SSID แตะเลือก "NEXCO_FREE_Wi-Fi"

  ≪สำหรับ Android≫
  อาจจะต้องแตะเลือกให้แสดงข้อมูล Wi-Fi ที่ "Status bar"

 3. 3.①ใส่ Login ID(Country code + Phone number) กับ Password ที่ได้รับ
  ②แตะที่ "Login"

  รูปภาพอิมเมจของ 3.① ใส่ ล็อกอิน ID (หมายเลขประเทศ+หมายเลขโทรศัพท์) กับพาสเวิร์ดที่ได้รับ ② แตะที่ “ล็อกอิน”

ต่อเชื่อมเสร็จเรียบร้อย
 • บัญชีมีอายุการใช้งาน 14 วัน หลังจากระยะเวลาดังกล่าว โปรดลงทะเบียนอีกครั้งเช่นเดียวกับตอนที่ลงทะเบียนใหม่

วิธีล็อกอิน

 1. 1.จุดบริการที่แวะ

  รูปภาพอิมเมจของ 1. แวะจุดบริการ-จุดพักรถเป้าหมาย

  สติ๊กเกอร์ที่ติดตามบริเวณจุดบริการ-จุดพักรถเป็นเครื่องหมายแสดง

 2. 2.ที่ SSID แตะเลือก "NEXCO_FREE_Wi-Fi"

  รูปภาพอิมเมจของ 2. ที่ SSID แตะเลือก "NEXCO_FREE_Wi-Fi"

  ≪สำหรับ Android≫
  อาจจะต้องแตะเลือกให้แสดงข้อมูล Wi-Fi ที่ "Status bar"

 3. 3.①ยืนยัน-ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
  ②แตะที่ "Login with SNS account"

  รูปภาพอิมเมจของ 3.① ยืนยัน-ยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ ② แตะที่ “ล็อกอินด้วย SNS”

 4. 4.เลือก SNS ที่จะใช้ล็อกอิน

  รูปภาพอิมเมจของ 4. เลือก SNS ที่จะใช้ล็อกอิน

 5. 5.ใส่ข้อมูลที่จำเป็นบนหน้าจอล็อกอิน Free Wi-Fi ของแต่ละ SNS

  ใส่ข้อมูลของแต่ละบัญชี SNS แล้วล็อกอิน

  • ข้อมูลที่จำเป็นของแต่ละ SNS นั้นแตกต่างกันออกไป
ต่อเชื่อมเสร็จเรียบร้อย
 • ระยะเวลาการใช้งานบัญชีเป็นไปตามที่ระบุในแต่ละ SNS
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการของแต่ละ SNS

การจัดลำดับการเข้าไปที่
"DoRaPuRa"

 • ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง
 • ค้นหาจุดบริการ

ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง

ค้นหาจุดบริการ

ชื่อเรียกจุดบริการ
เลือกทิศทาง