ส่วนลดในการขับขี่ ETC "โดราวาริ" คือ

โดราวาริเป็นบริการพิเศษผ่านระบบ ETC ที่ให้คุณสามารถใช้ทางด่วนได้อย่างไม่จำกัด ในอัตราคงที่!
โปรดเช่าการ์ด ETC * ที่กำหนดพร้อมกับยานพาหนะ

ETC (Electronic Toll Collection) เป็นระบบการชำระค่าทางด่วนโดยไม่ต้องหยุดรถ ที่ใช้การสื่อสารแบบไร้สายระหว่างเสาสัญญาณที่ช่องเก็บเงินค่าทางด่วนกับบัตร ETC (บัตร IC) ที่เสียบอยู่ในช่องเสียบการ์ดในรถของคุณ"

รูปภาพอิมเมจของ โดราวาริ ส่วนลดการขับขี่ "เฉพาะชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นเท่านั้น"
  • ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง
  • ค้นหาจุดบริการ

ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง

ค้นหาจุดบริการ

ชื่อเรียกจุดบริการ
เลือกทิศทาง