อย่าขับรถสวนทาง

การขับรถผิดทาง นำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจสร้างความเสียหายแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
อย่าขับรถผิดทาง

ทางด่วนเป็นถนนเดินรถทางเดียว!

ตรวจสอบทิศทางการเดินรถที่ระบุอยู่ที่ป้ายบอกทาง หรือบนพื้นผิวจราจร
หากท่านขับรถไปคนละทางกับจุดหมายปลายทาง หรือขับเลยปลายทางของท่านไปแล้ว จงขับต่อไปแล้วค่อยออกที่ทางแยกต่างระดับถัดไป
อย่ากลับรถบนถนนสายหลักหรือใกล้กับด่านเก็บค่าทางด่วน

หากท่านเห็นรถวิ่งผิดทาง

กรุณาแจ้งเรื่องไปยังหมายเลข 110, พนักงานที่จุดพักหรือด่านเก็บเงิน หรือโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินตามจุดพัก หากใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน โปรดให้ผู้ที่นั่งร่วมไปด้วยเป็นผู้โทรแจ้งเรื่อง

เราสามารถให้ข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับรถที่ขับผิดทางได้

รูปภาพอิมเมจของ หากท่านเห็นรถวิ่งผิดทาง

ป้ายบอกข้อมูลข่าวสาร หรือวิทยุทางหลวง จะเผยแพร่ข่าวสารนั้นโดยทันที
หากท่านเห็นหรือได้ยินข่าวสารว่ามีรถขับสวนทาง ให้ขับรถช้าลง รักษาระยะห่างจากรถคันหน้า และขับรถที่เลนซ้ายสุด
หากท่านเห็นรถขับสวนทางตรงหน้าคุณ หยุดรถที่ไหล่ทาง หรือจุดใดก็ตามที่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการชนปะทะ

  • ผู้ที่ขับรถผิดเลน มักจะขับเข้าไปในเลนรถสวน

สาเหตุที่มักเกิดการขับรถผิดทาง

การขับรถผิดทาง มักเกิดขึ้นจากสภาพการณ์บางอย่าง ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังกล่าวนี้ล่วงหน้า และพยายามขับรถอย่างปลอดภัย

ใกล้ทางแยกต่างระดับ

รูปภาพอิมเมจของ ใกล้ทางแยก

ใกล้ด่านเก็บเงิน

รูปภาพอิมเมจของ ใกล้ด่านเก็บเงิน

ใกล้จุดพักรถและจุดบริการ

รูปภาพอิมเมจของ ใกล้จุดบริการและจุดพักรถ

การจัดลำดับการเข้าไปที่
"DoRaPuRa"

  • ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง
  • ค้นหาจุดบริการ

ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง

ค้นหาจุดบริการ

ชื่อเรียกจุดบริการ
เลือกทิศทาง