DORAPURA

DORAPURA

  • Search

NEXCO EAST

Language

อย่าขับรถสวนทาง

การขับรถผิดทาง นำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจสร้างความเสียหายแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
อย่าขับรถผิดทาง

ทางด่วนเป็นถนนเดินรถทางเดียว!

ตรวจสอบทิศทางการเดินรถที่ระบุอยู่ที่ป้ายบอกทาง หรือบนพื้นผิวจราจร
หากท่านขับรถไปคนละทางกับจุดหมายปลายทาง หรือขับเลยปลายทางของท่านไปแล้ว จงขับต่อไปแล้วค่อยออกที่ทางแยกต่างระดับถัดไป
อย่ากลับรถบนถนนสายหลักหรือใกล้กับด่านเก็บค่าทางด่วน

หากท่านเห็นรถวิ่งผิดทาง

แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ด่านทางด่วน ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินในจุดให้บริการหรือจุดพักรถที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือให้ผู้ร่วมทางต่อหมายเลขฉุกเฉิน 9910

เราสามารถให้ข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับรถที่ขับผิดทางได้

ป้ายบอกข้อมูลข่าวสาร หรือวิทยุทางหลวง จะเผยแพร่ข่าวสารนั้นโดยทันที
หากท่านเห็นหรือได้ยินข่าวสารว่ามีรถขับสวนทาง ให้ขับรถช้าลง รักษาระยะห่างจากรถคันหน้า และขับรถที่เลนซ้ายสุด
หากท่านเห็นรถขับสวนทางตรงหน้าคุณ หยุดรถที่ไหล่ทาง หรือจุดใดก็ตามที่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการชนปะทะ

  • *ผู้ที่ขับรถผิดเลน มักจะขับเข้าไปในเลนรถสวน

สาเหตุที่มักเกิดการขับรถผิดทาง

การขับรถผิดทาง มักเกิดขึ้นจากสภาพการณ์บางอย่าง ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังกล่าวนี้ล่วงหน้า และพยายามขับรถอย่างปลอดภัย

ใกล้ทางแยกต่างระดับ

ป้ายแจ้งข้อมูล และวิทยุทางหลวงจะสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ทันที

ใกล้ด่านเก็บเงิน

ถนนเลนกลางที่นำไปสู่เลนสำหรับทางออก จากด่านเก็บเงิน

ใกล้จุดพักรถและจุดบริการ

จุดให้บริการระหว่างทาง (จุดพักรถ) จะมีป้าย “ห้ามเข้า”  ติดเตือนผู้ขับขี่ที่ขับรถผิดทิศทาง เพื่อความปลอดภัย ให้ขับรถตามทิศทางของลูกศร

กลับขึ้นด้านบน