DORAPURA

DORAPURA

  • Search

NEXCO EAST

Language

กฎจราจร

เนื้อหาส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องรู้ เพื่อใช้ทางด่วนอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย รวมทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกรณีเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

กฏจราจรและมารยาทในการขับขี่

มีมารยาทในการขับขี่ ท่านจะขับรถอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายด้วยการทำตามกฎ 11 ข้อ

เครื่องหมายบนทางด่วน

การจราจรบนทางด่วน แตกต่างจากการจราจรบนท้องถนนทั่วไป
ระวังการเกิดการเหตุฉุกเฉินด้วยการเตรียมพร้อม

กรณีเกิดอุบัติเหตุ

การจราจรบนทางด่วน แตกต่างจากการจราจรบนท้องถนนทั่วไป
ระวังการเกิดการเหตุฉุกเฉินด้วยการเตรียมพร้อม

อย่าขับรถสวนทาง

การขับรถผิดทาง นำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจสร้างความเสียหายแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อย่าขับรถผิดทาง

กลับขึ้นด้านบน