เมนูสิ่งอำนวยความสะดวก-บริการ

แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการแต่ละประเภท

ที่จอดรถ
รถใหญ่: 15 คัน / รถเล็ก: 40 คัน
สุขา
ชาย:ใหญ่ 4/ 7, หญิง: 13
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ รถเล็ก: 1 คัน
สุขรวมสำหรับผู้พิการ : 1 ห้อง
NEXCO中日本

รายละเอียดของจุดบริการ-จุดพักรถนี้ กรุณาดูที่โฮมเพจของบริษัททางด่วนเชื่อมต่อฮอนชู-ชิโกกุ

แผนที่เส้นทาง

IC ก่อนหน้า-ถัดไป

Nishi Seto Expwy

SETODA-PA (เส้นทางขาลง)
Directions to SHIKOKU IC ก่อนหน้า IKUCHIJIMA-MINAMI 1.5 km
To HONSHU IC ต่อไป OMISHIMA 3.5 km

จุดบริการก่อนหน้า-ถัดไป

SETODA-PA (เส้นทางขาลง)
จุดบริการก่อนหน้า จุดบริการต่อไป
Nishi Seto Expwy OHAMA-PA(เส้นทางขาลง) [ประมาณ 15 กม.]
Nishi Seto Expwy KAMIURA-PA(เส้นทางขาลง) [ประมาณ 5.9 กม.]

การจัดลำดับการเข้าไปที่
"DoRaPuRa"

ค้นหาจุดบริการ


แผนที่เส้นทาง

แผนที่เส้นทาง

จุดบริการก่อนหน้า-ถัดจาก
SETODA-PA (เส้นทางขาลง)

SETODA-PA (เส้นทางขาลง)
จุดบริการก่อนหน้า จุดบริการต่อไป
     Nishi Seto Expwy OHAMA-PA(เส้นทางขาลง) [ประมาณ 15 กม.]                              
    Nishi Seto Expwy KAMIURA-PA(เส้นทางขาลง) [ประมาณ 5.9 กม.]                              
 • ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง
 • ค้นหาจุดบริการ

ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง

ค้นหาจุดบริการ

ชื่อเรียกจุดบริการ
เลือกทิศทาง